رحلت پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع)

برعموم مسلمانان وشیعیان جهان تسلیت باد.