زمینی گرجستان و ارمنستان ویژه نوروز 95

تور 4 شب و 5 روز تفلیس


3 ستاره گرند پالاس.........1.095.000


3ستاره شاین .................1.155.000

 
4 ستاره ایوریا این ...............1.350.000


4 ستاره تبیلیسی این .......1.600.000

 
5 ستاره هالویینگ .............1.990.000✨تور 4 شب تفلیس+ 3 شب ایروان


گرند پالاس و کافکاز..............1.825.000


ایوریا این و کاکاسوس .............1.925.000