ولایت فقیهقلب تپنده امت. استمرار حركت انبیا و قلب اسلام است. كلید رهایی مسلمانان از بند جباران چپ و راست. سد محكمی علیه استكبار شرق و غرب. قانون الهی كه از ثمره خون شهیدان دوباره جاری وساری گشته تا تمام امتهای مستضعف در جهان با یك هدف و یك حركت به دنبال امامت ، زلال و پاك و یكپارچه گردند تا در سراسر جهان یك امت واحد تشكیل شود.

منادی اسلام . قلب تپنده امت حزب الله و امید مستضعفان جهان . مهمترین عامل پیشرفت انقلاب اسلامی . همان ولایت ائمه (ع) است. ضامن بقای اسلام . حامل پیام الهی و مفسر احكام خدایی و متصل به ولایت رسول الله است. قلب اسلام .تجلی با شكوه امامت مهدی (عج) . جانشین و مبین خط امامان و معصومان (ع) . استمرار خط سرخ امامت. ادامه دهنده راه انبیا. چراغ هدایت بشریت . پاسدار خون شهیدان . حامل خون شهدا. ولایت رسول اكرم(ص).